Architektura poklasztorna:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta), Stary Sącz, kościół klasztorny, ok. 1280 - 1332

Wprowadzono: 22.08.2014 17:24 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: ok. 1280 - 1332

Lokalizacja

Główna miejscowość: Stary Sącz

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Stary Sącz

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół pw. Trójcy Świętej, Plac Św. Kingi 1, 33-340, Stary Sącz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, email: sekretariat@klaryski.sacz.pl
  • Klasztor klarysek, Plac Św. Kingi 10, 33-340, Stary Sącz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, email: sekretariat@klaryski.sacz.pl

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Kościół orientowany, jednonawowy, opięty szkarpami, z wydłużonym korpusem pięcioprzęsłowym i krótkim, węższym od korpusu prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wnętrze korpusu dwuczłonowe: od strony prezbiterium krótka, dwuprzęsłowa nawa oraz dalszy człon - trójprzęsłowy, podzielony na dwie kondygnacje. Na górnej znajduje się chór muzyczny i oratorium zakonnic. Uwagi:

Losy po kasacie:

Kościół parafialny

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół klasztorny

Rejestr zabytków: WUOZ Kraków A-37 z 08.03.1930 r. i 05.08.1936 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.56234806981452 20.638771761901808 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Stary Sącz. Plan kościoła pw. Świętej Trójcy w zespole klasztornym Klarysek (wg PKZ Kraków i R. Kunkiela, 1991), [w:] B. Kranowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, s. 259.