Architektura poklasztorna:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta), Stary Sącz, klasztor, 1601 - 1604 r.

Wprowadzono: 22.08.2014 17:25 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1601 - 1604 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Stary Sącz

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Stary Sącz

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół pw. Trójcy Świętej, Plac Św. Kingi 1, 33-340, Stary Sącz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, email: sekretariat@klaryski.sacz.pl
  • Klasztor klarysek, Plac Św. Kingi 10, 33-340, Stary Sącz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, email: sekretariat@klaryski.sacz.pl

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: krakowska

Informacje szczegółowe

Styl: manieryzm

Architekt/budowniczy: Jan di Simoni

Opis architektoniczny:

Klasztor wzniesiony został na miejscu dawnej, luźnej zabudowy w piętrowym układzie czworobocznym z wirydarzem pośrodku o surowym i ściśle funkcjonalnym charakterze, o charakterze form manierystyczno-barokowych wraz z dekoracją sgraffitową.

Losy po kasacie:

Dom zakonny dla sióstr z innych zlikwidowanych klasztorów

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Klasztor

Rejestr zabytków: WUOZ Kraków A-37 z 08.03.1930 r. i 05.08.1936 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.56234806981452 20.638771761901808 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)