Architektura poklasztorna:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Brześć Litewski (Trójca Święta), Brześć Litewski, klasztor, ok. 1410

Wprowadzono: 22.08.2014 23:50 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: ok. 1410

Lokalizacja

Główna miejscowość: Brześć Litewski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: BIałoruś, obwód brzeski, rejon brzeski.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

Zamieniony na siedzibę komitetu inżynierów (Kumor 1976, kol. 1130-1131).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.08274002081163 23.655107915344274 (zwiń mapę)