Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Brześć Litewski, klasztor, 1605 r.

Wprowadzono: 22.08.2014 23:57 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1605 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Brześć Litewski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: BIałoruś, obwód brzeski, rejon brzeski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

Zamiana w koszary korpusu kadetów (Kumor 1976, kol. 1130-1131).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.079722 23.659167000000025 (zwiń mapę)