Architektura poklasztorna:
Bazylianie, Brześć Litewski (św. Piotr i Paweł), Brześć Litewski, kościół klasztorny

Wprowadzono: 23.08.2014 00:56 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Lokalizacja

Główna miejscowość: Brześć Litewski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: BIałoruś, obwód brzeski, rejon brzeski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Polesie

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: brzeska

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

W 1838 r. władze carskie zamieniły cerkiew unicką na prawosławną (Kumor 1976, kol. 1130-1131).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.08305555555555 23.65888888888889 (zwiń mapę)