Architektura poklasztorna:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.), Chełm, klasztor, 1738 - 1750 r.

Wprowadzono: 26.08.2014 22:48 | Ost. aktualizacja: 01.09.2015 21:43 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1738 - 1750 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Chełm

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat chełmski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Klasztor przylega od zachodu do kościoła, czworoboczny, piętrowy, założony na planie kwadratu, z wirydarzem. Pomieszczenia parteru przekrywają pierwotne sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. Skrzydła, dobudowane w 2. poł. XIX w., częściowo zachowały eklektyczną dekorację architektoniczną elewacji (Żabicki 2013, s. 36).

Losy po kasacie:

W l. 1865-1875 rozbudowany na potrzeby umieszczonej tutaj żeńskiej szkoły średniej - tzw. Instytutu Maryjskiego, wykorzystywanego do wspierania polityki rusyfikacyjnej władz zaborczych (Żabicki 2013, s. 36). W latach 1918-1939 seminarium nauczycielskie, później szkoła zawodowa.

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Placówka oświatowa.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/323 z 14.07.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.13209646185488 23.469830673402384 (zwiń mapę)