Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Chodorków (św. Kajetana), Chodorków, klasztor

Wprowadzono: 29.08.2014 23:01 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Lokalizacja

Główna miejscowość: Chodorków

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód żytomierski, rejon popiliański

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kijowska

Kraina historyczna: Polesie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.0972222 29.3080556 (zwiń mapę)