Architektura poklasztorna:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Chojnice (Wniebowzięcie NMP), Chojnice, kościół klasztorny, 1786 - 1794 r.

Wprowadzono: 30.08.2014 02:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2015 09:23 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1786 - 1794 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Chojnice

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. pomorskie, powiat chojnicki, gmina Chojnice

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Wspólnota Szkół Katolickich w Chojnicach (klasztor augustianów-eremitów), ul. Grunwaldzka 1, 89-600, Chojnice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 052 3977087, email: sekretariat@katolik.chojnice.pl

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Pomorze Wschodnie

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół był murowany, pod głównym ołtarzem znajdowała się piwnica, gdzie grzebano zmarłych (Strona szkoły: dzieje budynku).

UWAGI: Pierwotny kościół został zniszczony przez pożar w 1655 r.

Losy po kasacie:

Zamieniony na konwikt gimnazjalny (EK, 3, kol. 213). Po sekularyzacji zakonu, architekt miejski Salzman w 1819r. przebudował kościół poaugustiański, nadając mu dzisiejszą formę architektoniczną. Wieżę kościelną rozebrano do wysokości murów. W kościele otworzono w 1826r. konwikt dla dziewięciorga uczniów wyższych klas. Również sam klasztor przeznaczono na mieszkania. Przez 100 lat budynki pełniły rolę konwiktów uczniowskich. W 1957r. zostały przekazane Służbie Zdrowia, a do 1991 r. mieścił się tam żłobek. W 1991 r. obiekt ten stał się siedzibą Szkół Katolickich w Chojnicach (Strona szkoły: dzieje budynku).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Wspólnota Szkół Katolickich w Chojnicach

Rejestr zabytków: WUOZ Gdańsk 1785 z 26.06.2006

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.6931388 17.561260500000003 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto