Architektura poklasztorna:
Norbertanki, Czarnowąsy (św. Norberta), Czarnowąsy, kościół klasztorny, połowa XIII w.

Wprowadzono: 31.08.2014 00:29 | Ost. aktualizacja: 17.02.2015 10:04 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: połowa XIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Czarnowąsy

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo opolskie, powiat opolski, gmina Dobrzeń Wielki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Budynek orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od północy, nakryty dachami dwuspadowymi i baniastym hełmem z podwójną latarnią na wieży. Elewacja północna nawy jest opięta lizenami i pilastrami, a wieża, z fragmentami wczesnogotyckiego fryzu ceglanego, została wzmocniona narożnymi skarpami. Wschodnia elewacja prezbiterium jest podzielona parami pilastrów kompozytowych i zwieńczona szczytem ujętym woluowymi spływami. Wydłużone prezbiterium, na planie prostokąta, z przybudowanymi od południa dwoma kruchtami oraz dawnym oratorium zakonnym na piętrze, z zakrystią od północy, sąsiadującą z kwadratową wieżą, wypełniającą narożnik między prezbiterium a nawą. Nawa nieco szersza od prezbiterium, obecnie skrócona do dwóch przęseł wschodnich, bo przęsło trzecie zamieniono w przyziemiu na kruchtę i składzik, mieści się na piętrze chór zakonny, dostępny z wąskiego skrzydła klasztornego, dostawionego do kościoła od południa. Nad prezbiterium wznosi się sklepienie kolebkowo-krzyżowe (z 1653 r.), nad nawą kopulaste z lunetami, o obniżonym łuku (po 1777 r.), w pozostałych pomieszczeniach kolebkowo-krzyżowe lub klasztorne. Ściany wnętrza kościoła są dzielone zdwojonymi pilastrami kompozytowymi, z odcinkami belkowania i gzymsem, w narożnikach nawy i na osi gurtu wklęsłymi (Pilch 2008, s. 44-45).

UWAGI: Uszkodzony w 1643 r., a około 1653 r. przekryto go obecnym sklepieniem oraz nadbudowano wieżę. Pierwotnie wczesnogotycki, całkowita barokizacja wnętrza po 1777 r. (Pilch 2008, s. 44-45).

Losy po kasacie:

Uszkodzony w 1945 r.

Stan zachowania: Odnowiony w 1954 r., stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Opole 762/64 z 2.04.1964

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.72812800000001 17.898176700000022 (zwiń mapę)