Architektura poklasztorna:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Książ Wielki, klasztor, początek XVIII w.

Wprowadzono: 31.08.2014 10:08 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: początek XVIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Książ Wielki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: krakowska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Położony po południowej stronie kościoła, parterowy z dachem naczółkowym.

Losy po kasacie:

Przytułek dla ubogich, sale lekcyjne. Od 1945 do lat 70. XX w. przebywały w nim siostry zakonne.

Stan zachowania: Zachowany w zmienionej formie.

Obecna funkcja: Klasztor sióstr pasjonatek

Rejestr zabytków: WUOZ Kraków A-110 z 08.02.1969(Kr) i A-971 z 21.03.1978 [A-886/M]

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.44189371797968 20.140637799475144 (zwiń mapę)