Architektura poklasztorna:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty), Kraków, kościół klasztorny, XIV/XV w.

Wprowadzono: 31.08.2014 10:08 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: XIV/XV w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kraków

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, Kraków

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Augustiańska 7, Kraków-Kazimierz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: tel: (12) 430-62-42
  • Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Augustiańska 7, Kraków-Kazimierz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: tel: (12) 430-62-42

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Jednostka podziału administracyjnego: woj. krakowskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: krakowskie

Diecezja: krakowska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Kościół orientowany, trzynawowy, bazylikowy, z wydłużonym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i kaplicą przylegającą od zachodu do nawy południowej. Nakryty sklepieniami: gwiaździstymi (prezbiterium, kruchta, a pozornym - nawa główna), nawy boczne krzyżowo-żebrowymi. Fasada bezwieżowa z dużym, ostrołukowym oknem pośrodku, zamknięta trójbocznym szczytem ozdobionym blendami.

Losy po kasacie:

Magazyn wojskowy, następnie magazyn słomy i siana, w 1814 r. zostal zwrócony augustianom, jednak z powodu złego stanu technicznego nie był użytkowany. Do 1950 r. w posiadaniu augustianów oraz ponownie w 1993 r.

Stan zachowania: Zachowany, remontowany w latach 1833-1836 oraz z przerwami 1852-1912.

Obecna funkcja: Kościół klasztorny oo. Augustianów-eremitów

Rejestr zabytków: WUOZ Kraków 7/9, A-5 /5.V.1931/ 10.IV.1973 [A-180/M]

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.049512892629025 19.941203349707052 (zwiń mapę)

Foto

Kraków-Kazimierz. Plan zespołu klasztornego Augustianów (wg M. Krasnowolskiej 1976, R. Frazikowej, 1982, KZSP, 1987) [w:] B. Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, s. 133.