Architektura poklasztorna:
Jezuici, Sambor (św. Stanisława Kostki), Sambor, szkoła, 1709 - 1773 r.

Wprowadzono: 31.08.2014 10:10 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: szkoła

Datacja: 1709 - 1773 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Sambor

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, ob. lwowski, rej. samborski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Paweł Giżycki

Opis architektoniczny:

Budynek piętrowy, półtoratraktowy. Fasada ma charakter reprezentacyjny, zdobią ją zdwojone pilastry z płycinami, szerokie belkowanie i duży szczyt attykowy ze spływami wolutowymi, przerywany naczółkiem i obeliskiem w zwieńczeniu.

Losy po kasacie:

Po pożarze w 1780 r. działało od 1791 r. w budynku kolegium gimnazjum, w okresie międzywojennym szkoła powszechna im. Władysława Jagiełły

Stan zachowania: Zachowany, w zmienionej formie

Obecna funkcja: Szkoła muzyczna

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 49.51694531713418 23.20290654603275 (zwiń mapę)