Architektura poklasztorna:
Brygidki, Sambor (Duch Święty, Wniebowzięcie NMP), Sambor, klasztor, XVII wiek - XVIII wiek

Wprowadzono: 31.08.2014 10:10 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: XVII wiek - XVIII wiek

Lokalizacja

Główna miejscowość: Sambor

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, ob. lwowski, rej. samborski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Uwagi: Piętrowy klasztor zachował częściowo skromny wystrój elewacji z profilowanymi nadokiennikami i gzymsami.

Losy po kasacie:

W 1784 r. rozebrano mur obronny, a zabudowania przejęło wojsko. Umieszczono także urzędy: zarząd dóbr kameralnych, dyrekcję skarbową, urząd podatkowy i sąd powiatowy. Na początku XX w. część zabudowań rozebrana. W 1930 r. zespół odnowiono, a w jego pomieszczeniach umieszczono Towarzystwo Miłośników Ziemi Samborskiej i muzeum regionalne. W 1939 r. władze radzieckie umieściły tu także muzeum "Bojkwiszczyna". W 1950 r. oba muzea zlikwidowano. Później zaadaptowano założenie na fabrykę odzieży.

Stan zachowania: Częściowo zachowany

Obecna funkcja: Fabryka odzieży

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 49.51661794183833 23.202724155819737 (zwiń mapę)