Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Czerwińsk (Zwiastowanie NMP), Czerwińsk, klasztor, ok. 1148

Wprowadzono: 31.08.2014 16:00 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: ok. 1148

Lokalizacja

Główna miejscowość: Czerwińsk

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo mazowieckie, powiat płoński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: płocka

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Uwagi: Pierwotnie romański, przebudowano go w stylu późnogotyckim i renesansowym, a przed 1633 barokizacja (EK, 3, 841).

Losy po kasacie:

Klasztor częściowo rozebrano, a w 2 poł. XX wieku ponownie rekonstruowano (EK, 3, 841).

Stan zachowania: Zrekonstruowany.

Rejestr zabytków: WUOZ Warszawa 352–A z 9.06.1958

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.39557040981438 20.30956475734706 (zwiń mapę)