Architektura poklasztorna:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Gliwice (Święty Krzyż), Gliwice, kościół klasztorny, 1623 - 1673 r.

Wprowadzono: 01.09.2014 20:47 | Ost. aktualizacja: 20.08.2015 19:29 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1623 - 1673 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Gliwice

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo śląskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Orientowany na północ, murowany, pierwotnie jednonawowy, nakryty dachami dwuspadowymi z sygnaturką. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, z zakrystią od zachodu, szersza od prezbiterium nawa pierwotnie czteroprzęsłowa z kaplicą św. Barbary od wschodu. Wnętrza przekryte sklepieniami krzyżowo-kolebkowymi na gurtach spływających na przyścienne pilastry toskańskie, zdwojone w nawie i połączone półkolistymi arkadami (Pilch 2008, s. 271).

UWAGI: Odbudowany po pożarze w l. 1677-1783 (Pilch 2008, s. 271).

Losy po kasacie:

W 1921 r. przekazany redemptorystom (EK, 5, 1110). Powiększony w l. 1924-1926, kiedy wydłużono nawę, dodano nawę boczną od wschodu, kaplicę od zachodu i przedsionka od południa (Pilch 2008, s. 271)

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny prowadzony przez redemptorystów.

Rejestr zabytków: WUOZ Katowice A/324/60 z 10.03.1960

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.296835697702406 18.657172906745927 (zwiń mapę)

Foto

Widok na wschodnią ścianę kościoła z 20.04.2006 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego_w_Gliwicach#/media/File:Gliwice_Holy_Cross.jpg