Architektura poklasztorna:
Jezuici, Głogów (Boże Ciało), Głogów, kościół klasztorny, 1696 - 1702 r.

Wprowadzono: 01.09.2014 22:37 | Ost. aktualizacja: 24.02.2015 11:32 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1696 - 1702 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Głogów

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnośląskie, powiat Głogów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Giulia Simonetti

Opis architektoniczny:

Kościół murowany, trzynawowy, o układzie emporowo-halowym, nakryty sklepieniem kolebkowym z lunetami. Elewacja frontowa ze szczytem o wolutowych spływach jest obramowana dwoma czworobocznymi wieżami podzielonymi poziomo gzymsami, a pionowo parami pilastrów o kompozytowych kapitelach.

Losy po kasacie:

W okresie wojen napoleońskich kościół służył za magazyn siana, następnie artylerii. Od 1820 r. znajdował się w nim magazyn armat. Od 1833 r. do końca II wojny światowej pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Stan zachowania: Mocno zniszczony w 1945 r., odbudowany został w latach 1958-1964. Niewiele zachowało się z oryginalnego wystroju wnętrza. Nie zachowały się także przedwojenne hełmy wież.

Obecna funkcja: W 1980 r. bp Wilhelm Pluta dekretem z dnia 6.12.1980 r. przeniósł tytuł kościoła św. Mikołaja na kościół p.w. Bożego Ciała. Od wtedy jest oficjalnym kościołem parafii św. Mikołaja.

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/1553/49 z 25.11.1949

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.6970868 16.052398700000026 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)