Architektura poklasztorna:
Jezuici, Głogów (Boże Ciało), Głogów, szkoła, 1690 - 1706 r.

Wprowadzono: 01.09.2014 22:40 | Ost. aktualizacja: 24.02.2015 11:30 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: szkoła

Datacja: 1690 - 1706 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Głogów

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnośląskie, powiat Głogów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Giulio Simonetti

Opis architektoniczny:

Elewacje dzielone pilastrami o kompozytowych kapitelach. Okna posiadały bogato dekorowane nadproża.

Losy po kasacie:

W okresie wojen napoleońskich przekazany na magazyny: słomy i artylerii. Później w gmachu urządzono Państwowe Gimnazjum Katolickie.

Stan zachowania: Ze zniszczonego w 1945 r. kolegium zachowały się tylko mury kapitalne skrzydła, będącego przedłużeniem korpusu kościoła. Wmurowany pod koniec XIX w. w ścianę portal z kamienicy Rynek 26 autorstwa Johanna Pola z Głogowa został silnie zniszczony. W latach 1966-1985 dokonano odbudowy tego skrzydła.

Obecna funkcja: Salki katechetyczne, Dom Rekolekcyjny dla młodzieży, biuro parafialne i mieszkania dla księży. Dawne mieszkanie księży i kaplicę pozostawiono Siostrom Służebniczkom.

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/1553/49 z 25.11.1949

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.6970868 16.052398700000026 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)