Architektura poklasztorna:
Bernardynki, Grodno (Narodzenie NMP), Grodno, klasztor

Wprowadzono: 14.09.2014 23:55 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Lokalizacja

Główna miejscowość: Grodno

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Białoruś, obwód grodzieński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Podlasie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

Klasztor zamieniono na prawosławny monaster (EK, 6, 167).

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 53.6666667 23.83333330000005 (zwiń mapę)