Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Grodno (MB Różańcowa), Grodno, klasztor

Wprowadzono: 15.09.2014 13:41 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Lokalizacja

Główna miejscowość: Grodno

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Białoruś, obwód grodzieński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Podlasie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 53.6666667 23.83333330000005 (zwiń mapę)