Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Hrubieszów (św. Mikołaj), Hrubieszów, klasztor, 1736 - 1766 r.

Wprowadzono: 22.09.2014 22:26 | Ost. aktualizacja: 02.09.2015 16:14 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1736 - 1766 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Hrubieszów

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat hrubieszowski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: chełmska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Murowany klasztor (EK, 6, 1264). Klasztor obejmował go dwoma ramionami od strony południowej i wschodniej, łącząc się od południa przejściem nadwieszonym na arkadzie (wiki: Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie).

Losy po kasacie:

Budynki klasztorne zostały przebudowane i adaptowane, wg projektu Hiacynta Dąbrowskiego, na cele szkolne ok. 1827 r. (usunięto sklepienia, zmieniono podziały zewnętrzne i poszerzeno otwory okienne). Przekształcony ponownie w 1921 r., kiedy to przybrał kształt litery L, z nowym skrzydłem od strony wschodniej (wiki: Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie).

Stan zachowania: Zachowany, mocno przebudowany.

Obecna funkcja: Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/328 z 14.07.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.80423120055248 23.889961008598334 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)