Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Hrubieszów (św. Mikołaj), Hrubieszów, kościół klasztorny, 1736 - 1766 r.

Wprowadzono: 22.09.2014 22:30 | Ost. aktualizacja: 02.09.2015 16:00 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1736 - 1766 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Hrubieszów

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat hrubieszowski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: chełmska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Murowany, trzynawowy, bazylikowy (EK, 6, 1264). Prezbiterium węższe od nawy głównej, ujęte po bokach pomieszczeniami stanowiącymi przedłużenia naw bocznych. Fasadę kościoła wieńczy trójkątny szczycik ze spływami po bokach.Nawę główną i prezbiterium przekrywają sklepienia kolebkowe z lunetami, nawy boczne - krzyżowe (Żabicki 2013, s. 56).

Losy po kasacie:

Kościół stał się parafialnym w 1786 r. (Żabicki 2013, s. 56).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/328 z 14.07.1967 r. i kl.-V-Oa/81/56 z 10.10.56 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.80440409851394 23.89007366137696 (zwiń mapę)

Foto

Widok z 12.07.2010 r. od północnego-zachodu na kościół, 
za: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saint_Nicholas_church_in_Hrubiesz%C3%B3w#/media/File:Hrubiesz%C3%B3w,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_pw._%C5%9Aw._Miko%C5%82aja.JPG