Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Ostrzeszów (św. Michał Archanioł), Ostrzeszów, kościół klasztorny, 1732 - 1740 r.

Wprowadzono: 30.09.2014 18:53 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1732 - 1740 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Ostrzeszów

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Ostrzeszów

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół pw. św. Michała Archanioła, Leśna 5, 63-500, Ostrzeszó, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska
  • Klasztor sióstr nazaretanek, Leśna 5, 63-500, Ostrzeszów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, email: nazaretankiostrzeszow@gmail.com

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Budowla murowana z cegły, otynkowana, jednonawowa, orientowana. Szersza nawa podzielona została na cztery przęsła. Prezbiterium jest węższe od nawy, dwuprzęsłowe, zamknięte półkoliście. Całość sklepiona kolebkowo z lunetami. Nakryty dwuspadowym dachem, osobnym dla nawy i prezbiterium. Nad prezbiterium wznosi się sygnaturka zwieńczona barokowym hełmem.

Losy po kasacie:

W latach 1834-1846 własność gminy ewagelickiej. Po 1846 r. kościół parafialny. Po 1945 r. własność nazaretanek.

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół klasztorny nazaretanek

Rejestr zabytków: WUOZ Poznań 823/Wlkp/A z 7.01.1954, z 6.11.1965 i z 22.11.2010

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.4316931990323 17.931333825378488 (zwiń mapę)