Architektura poklasztorna:
Karmelici, Kisielin (Niepokalane Poczęcie NMP), Kisielin, kościół parafialny, 1720 r.

Wprowadzono: 09.10.2014 19:50 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół parafialny

Datacja: 1720 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kisielin

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód wołyński, rejon łokaczyński

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Murowana świątynia (EK, 9, 16).

 

Uwagi: Wcześniejsza drewniana budowla powstała w XVII w. (EK, 9, 16).

Losy po kasacie:

W czasie I wojny światowej kościół został uszkodzony wskutek rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego, po jej zakończeniu podjęto jego odbudowę, jednak nie została ona nigdy ukończona. 11.07.1943 r. po niedzielnej mszy nacjonaliści ukraińscy zamordowali 87 Polaków. Ocalała ludność opuściła miejscowość, a kościół pozostał niezagospodarowany. Po 1945 r. Kisielin znalazł się w granicach ZSRR, a zniszczoną świątynię zaadaptowano na międlarnię lnu i konopi oraz zdjęto z niej blaszany dach. Budynek uległ pożarowi i ostatecznie kościół zaczął popadać w ruinę.

Stan zachowania: Przetrwały ściany zewnętrzne obiektu, na nich nieliczne elementy zdobnicze.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.855 24.799999999999955 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)