Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Kleck (Zwiastowanie NMP), Kleck, kościół klasztorny, 1683 r.

Wprowadzono: 09.10.2014 23:27 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1683 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kleck

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Białoruś, obwód miński, rejon klecki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Jednonawowy z dwiema wieżami oraz prostokątnym, półkoliście zamkniętym prezbiterium (EK, 9, 92).

Losy po kasacie:

Kościół w 2 poł. XIX w. zamieniony na cerkiew prawosławną, zamknięty po II wojnie światowej, następnie urządzono w nim warsztat mechaniczny, od 1994 r. znów oddany prawosławnym (EK, 9, 92).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.0605206 26.64730380000003 (zwiń mapę)