Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Kleck (Zwiastowanie NMP), Kleck, klasztor, 1683 r.

Wprowadzono: 09.10.2014 23:28 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1683 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kleck

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Białoruś, obwód miński, rejon klecki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

Klasztor zamieniony w internat (EK, 9, 92).

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.0605206 26.64730380000003 (zwiń mapę)