Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kłodzko (św. Jerzego M., Wojciecha), Kłodzko, kościół klasztorny, 1643 - 1763 r.

Wprowadzono: 17.10.2014 00:10 | Ost. aktualizacja: 03.03.2015 11:45 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1643 - 1763 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kłodzko

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnoślaskie, powiat kłodzki, gmina Kłodzko

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Zespół klasztorny klarysek (Zespół klasztorny bernardynów), ul. Łukasińskiego 34, Kłodzko, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół orientowany, murowany, jednonawowy, z węższym wyodrębnionym gotyckim prezbiterium zamkniętym wielobocznie, częściowo oskarpowanym, z wieżą od zachodu i rzędem kaplic od północy. Całość nakryta dachem dwuspadowym z sygnaturką na kalenicy nad prezbiterium. Wnętrza sklepione kolebką z lunetami. (Pilch 2011, s. 153)

Uwagi: Bernardyni objęli ruiny swego dawnego kościoła, zachowali część gotyckiego założenia (prezbiterium), ale nowe części wznieśli w stylu barokowym.

Losy po kasacie:

Kościół zamieniony na magazyn słomy dla garnizonu pruskiego, w 1834 r. władze przekształciły budynek w ewangelicki kościół garnizonowy. Po II wojnie światowej świątynię przejęły franciszkanki

Stan zachowania: Budynek zachowany

Obecna funkcja: Kościół filialny św. Jerzego i Wojciecha

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/4325/690 z 10.05.1960 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.4345636 16.661394100000052 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)