Architektura poklasztorna:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Konin (św. Marii Magdaleny), Konin, kościół klasztorny, 1664 r.

Wprowadzono: 23.10.2014 19:31 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1664 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Konin

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo wielkopolskie, powiat koniński

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół i klasztor Reformatów w Koninie, ul. Reformacka 2, 62-500, Konin, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska
  • Kościół i klasztor Reformatów w Koninie, ul. Reformacka 2, 62-500, Konin, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Murowany, 1-nawowy z węższym prezbiterium (EK, 9, 628).

 

UWAGI: Poprzedni drewniany kościół spłonął w 1661 r. Obecny kościół został konsekrowany w 1699 r. przez sufragana poznańskiego Hieronima Wierzbowskiego (EK, 9, 628).

Losy po kasacie:

Zarządzali nim księża diecezjalni, w 1919 r. wrócili reformaci, zdewastowany w latach 1940-1945 przez Niemców, po II wojnie światowej odrestaurowany, a w 1969 erygowano przy nim parafię (EK, 9, 628).

Stan zachowania: Zachowany.

Obecna funkcja: Kościół parafialny prowadzony przez reformatów (EK, 9, 628).

Rejestr zabytków: WUOZ Poznań 54 z 5.02.1965 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.203609161159726 18.25583494973762 (zwiń mapę)