Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Starokonstantynów (św. Jan Chrzciciel), Stary Konstantynów, klasztor

Wprowadzono: 23.10.2014 22:00 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Lokalizacja

Główna miejscowość: Stary Konstantynów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucka

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

Odzyskany w 1989 r. przez kapucynów (EK, 9, 722).

Geolokalizacja: 49.7555556 27.22083329999998 (zwiń mapę)