Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Starokonstantynów (św. Jan Chrzciciel), Stary Konstantynów, kościół klasztorny, 1754 r.

Wprowadzono: 23.10.2014 22:06 | Ost. aktualizacja: 07.02.2016 20:16 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1754 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Stary Konstantynów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucka

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Zespół klasztorny otacza kościół z trzech stron (oprócz zachodniej), tworząc prostokątny dziedziniec. Świątynia zbudowana z kamienia i cegły, bazylika o trzech nawach. Bryła surowa w wyrazie, jedynie fasada główna zaakcentowana trójkątnymi frontonami, wolutami i pilastrami. Do świątyni wchodzi się przez niewielką kruchtę. Nawy boczne przekryte sklepieniem krzyżowym, w prezbiterium płaski strop. W części zachodniej empora, oparta na masywnych filarach ozdobionych pilastrami. (J. Tokarski 2001, s. 220).

Losy po kasacie:

Pozostał parafialny, w latach 1935-42 został zamknięty, w 1947 r. zamieniony na dom kultury, od 1989 r. wrócił do katolików (EK, 9, 722).

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół klasztorny kapucynów

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.7555556 27.22083329999998 (zwiń mapę)