Architektura poklasztorna:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Kościan (MB Anielska), Kościan, kościół klasztorny, 1608 r.

Wprowadzono: 25.10.2014 01:12 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1608 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kościan

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo wielkopolskie, powiat kościański

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: poznańska

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

Kościół rozebrano, pozostawiając jedynie prezbiterium, w którym urządzono kaplicę zakładową Matki Boskiej Anielskiej (EK, 9, 983).

Stan zachowania: Zachowane tylko prezbiterium.

Obecna funkcja: Kaplica zakładowa Matki Boskiej Anielskiej (EK, 9, 983).

Rejestr zabytków: WUOZ Poznań 522 z 18.02.1953 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.08457247198119 16.636524581909157 (zwiń mapę)