Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Kościan (św. Mikołaj), Kościan, kościół klasztorny

Wprowadzono: 25.10.2014 01:21 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kościan

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo wielkopolskie, powiat kościański

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Kraina historyczna: Wielkopolska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: poznańska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

UWAGI: W 1503 r. drewniany kościół spłonął (EK, 9, 983).

Losy po kasacie:

Rząd Prus przekazał go w 1832 r. ewangelikom, którzy rozebrali kościół w 1842 r., pozostawiając jedynie użytkowaną przez katolików kaplicę Pana Jezusa (EK, 9, 983).

Stan zachowania: Zachowana jedynie kaplica Pana Jezusa (EK, 9, 983).

Rejestr zabytków: WUOZ Poznań 33 z 25.11.1932 r. (wypis z księgi rejestru)

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 52.09145154643266 16.641484741027853 (zwiń mapę)