Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Krasnybór (św. Katarzyny), Krasnybór, kościół klasztorny

Wprowadzono: 27.10.2014 18:35 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Lokalizacja

Główna miejscowość: Krasnybór

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Styl: renesans
Opis architektoniczny:

Wzniesiony na planie krzyża greckiego, o 3 apsydach (w układzie treflowym, w kształcie spłaszczonych łuków koszowych), z wysmukłą wieżą, nawiązujący do obronnych cerkwi ukr. i podolskich (EK, 9, 1217).

Obecna funkcja: Obecnie kościół pw. Zwiastowania NMP (EK, 9, 1217).

Rejestr zabytków: WUOZ Białystok 231 z 25.10.1966 r. oraz 40 z 24.05.1979 r.

Geolokalizacja: 53.7279809 23.199093100000027 (zwiń mapę)