Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Kraśnik (Wniebowzięcie NMP), Kraśnik, kościół parafialny, ok. 1657

Wprowadzono: 27.10.2014 23:00 | Ost. aktualizacja: 05.09.2015 23:28 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół parafialny

Datacja: ok. 1657

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kraśnik

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Budowla 3-nawowa, pseudohalowa z wydłużonym, 3-przęsłowym, zamkniętym 3-bocznie prezbiterium. Kaplice: Chrystusa Ukrzyżowanego, MB Nieustającej Pomocy (EK, 9, 1224). Późnogotycki z elementami renesansu, orientowany, z cegły, z okładziną kamienną (korpus), oskarpowany. Po bokach prezbiterium: od południa kaplica MB Nieustającej Pomocy z 1609 r. (nakryta spłaszczoną kopułą z XVIII w.), od północy skarbiec i kaplica urządzona w XIX w., z oratorium i biblioteką na piętrze. Nawa boczna łączy się z nawami bocznymi arkadami ostrołukowymi osadzonymi na czworobocznych filarach. Przekrywa ją sklepienie sieciowe, podzielone gurtami łączącymi się z filarami. Nawy boczne o takich samych sklepieniach. W zakrystii gotyckie sklepienie krzyżowe. Podchórze o 3 arkadach ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym (Żabicki 2013, s. 95).

 

UWAGI: Pierwotny kościół pw. św. Pawła spłonął w XV w., następnie rozpoczęto budowę obecnej świątyni. Wzniesiono wówczas prezbiterium i zakrystię, po 1469 r. korpus nawowy. W 1527-1541 r. świątynia częściowo została przebudowana w stylu gotycko-renesansowym, a po najazdach szwedzkich w 1657 r. odbudowana w stylu barokowym. Wielokrotnie remontowana w latach: 1735, 1803 (EK, 9, 1224).

Losy po kasacie:

Remontowany w latach: 1877, 1907-1917, 1949, 1960 i 1998 (EK, 9, 1224).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/482 z 22.04.1970 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.92203868522216 22.21923223803708 (zwiń mapę)

Foto

Widok od zachodu na fasadę kościoła z 3.09.13 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%9Bnik#/media/File:Kra%C5%9Bnik,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82,_ob._par._p.w._Wniebowzi%C4%99cia_NMP.jpg