Architektura poklasztorna:
Karmelici, Linków (Nawiedzenie NMP), Linków, kościół parafialny, 1593 r.

Wprowadzono: 03.11.2014 01:21 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół parafialny

Datacja: 1593 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Linków

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: żmudzka

Informacje szczegółowe

Styl: renesans
Opis architektoniczny:

Świątynia murowana, 3-nawowa z transeptem i 2-wieżową fasadą, zwieńczoną schodkowym szczytem, ozdobionym figurą patronki (EK, 10,1093)

UWAGI: Kościół pierwotnie drewniany, zbudowany przez Białłozorów jako zbór kalwiński. Przebudowany przez zakonników w 2 poł. XVII w., poświęcony w 1745 r., remontowany w 1825 r. (EK, 10, 1093).

Losy po kasacie:

Przekazany duchowieństwu diec., remontowany w latach 1927-1934 (EK, 10, 1093).

Stan zachowania: Zachowany.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Geolokalizacja: 56.08783461957468 23.970786873046904 (zwiń mapę)