Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Liszków (Trójca Święta), Liszków, kościół klasztorny, 1704 - 1741 r.

Wprowadzono: 03.11.2014 19:34 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1704 - 1741 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Liszków

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Murowana świątynia, na planie krzyża greckiego, z monumentalną kopułą z latarnią, z fasadą zwieńczoną dwiema 2-kondygnacyjnymi wieżyczkami, nawiązująca architekturą do warszawskich kościołów Tylmana z Gameren (sakramentek, pod wezw. św. Kazimierza i bernardynów - św. Antoniego z Padwy) (EK, 10, 1167).

Losy po kasacie:

Po kasacie stał się kościołem parafialnym, remontowany w latach 1821-1823 (EK, 10, 1167).

Stan zachowania: W latach 90. XX wieku gruntownie odrestaurowany (EK, 10, 1167).

Geolokalizacja: 54.081189 24.054947 (zwiń mapę)