Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Liszków (Trójca Święta), Liszków, klasztor, 1704 - 1741 r.

Wprowadzono: 03.11.2014 19:37 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1704 - 1741 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Liszków

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Losy po kasacie:

W 1814 r. zamieszkał w nim miejscowy proboszcz, w latach 1836-1852 w klasztorze był zakład demerytów, w 1939 r. Rosjanie internowali w nim polskich księży (EK, 10, 1167).

Geolokalizacja: 54.081189 24.054947 (zwiń mapę)