Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Rosarium decretorum

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Baysio, Guido

Tytuł/tytuły: Rosarium decretorum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lyon

Drukarnia: Io. Siber

Data publikacji: 1497 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pro loco lubauiensi, XVII w.

Sygnatury historyczne: C.2

Uwagi:

Druk powstał przed podanym rokiem.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 878