Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Politicarum dissertationum de statu imperiorum regnorum, principatuum et rerum publicarum. T. IV

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: Bellius, Nicolaus (ed.)

Tytuł/tytuły: Politicarum dissertationum de statu imperiorum regnorum, principatuum et rerum publicarum. T. IV

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Frankfurt

Drukarnia: ap. Schönwetter

Data publikacji: 1615 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bernardyni - Lubawa.

Sygnatury historyczne: D. 30.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie