Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Commentatio circa Thomae Aquinatis tractatum de ente et sententia. Concordantiae dictorum Thomae Aquinatis et Alberti Magni

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Gerardus de Monte

Tytuł/tytuły: Commentatio circa Thomae Aquinatis tractatum de ente et sententia. Concordantiae dictorum Thomae Aquinatis et Alberti Magni

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Kolonia

Drukarnia: Theodoricus = Theod. Molner

Data publikacji: ok. 1485

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Loci lubauiensi.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 447 adl.