Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Questiones super Analytica poteriora Aristotelis, cum tutu et cum titulis questionum secundum Ioannem Versorem

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Glogoviensis, Ioannes

Tytuł/tytuły: Questiones super Analytica poteriora Aristotelis, cum tutu et cum titulis questionum secundum Ioannem Versorem

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lipsk

Drukarnia: Wolfg. Stöckel pro Io. Haller

Data publikacji: 1499 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bernardyni - Lubawa.

Sygnatury historyczne: Cb. 24

Uwagi:

Współoprawne z: Qu. 237 adl.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: Qu. 236 adl.