Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Decretum

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Gratianus

Tytuł/tytuły: Decretum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Mich. Wenssler

Data publikacji: 1481 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Loci [lubauiensi] notka zaklejona exl. pelpińskim.

Sygnatury historyczne: C. 13.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 845