Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Decretum

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Gratianus

Tytuł/tytuły: Decretum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Norymberga

Drukarnia: Ant. Koberger

Data publikacji: 1483 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. [wydrapana]; 2. Tendit at aethera virtus. Odinetus Perrenoth P.L. 1 poł. XVI w. Sum Odineti Perrenot Diuionensis mp.; 3. Felix Vysokinitanus est heres huius libri 1570 meroatus Mare Prutenum; 4. Pro Fre Melchiore Jaroslauiense Ordinis s. Francisci de Observantia [RP - brat Melchior z Jarosławia]; 5. Bernardyni - Lubawa.

Sygnatury historyczne: C. 40/26.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 762