Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Aureola ex floribus s. Hieronymi contexta. Ed. Thomae Dorniberg

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Hieronymus s.

Tytuł/tytuły: Aureola ex floribus s. Hieronymi contexta. Ed. Thomae Dorniberg

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Rzym

Drukarnia: Euch. Silber

Data publikacji: ok. 1482 - 1483

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Hunc librum donavit… R.p.d. Nicolaus Epus Culmen. Pro novo Conventu Lubauiensi Fratrum Minorum de Observantia anno domini mccccciii et devotus lector oret pro anima eiusdem" - bp. Mikołaj Chrapicki. [pod zapiską dopisek inną ręką:] Iste est Nicolai epis. Cul. mpria. [RP - Mikołaj Chrapicki]; 2. Bernardyni - Lubawa.

Uwagi:

Współoprawne z: Qu. 301 adl., Qu. 302 adl., Qu. 303 adl., Qu. 304 adl., Qu. 305 adl., Qu. 306 adl., Qu. 307 adl., Qu. 308 adl., Qu. 309 adl., Qu. 310 adl., Qu. 311 adl.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: Qu. 300 adl.