Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Pseudo-Hieronymus

Tytuł/tytuły: Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Norymberga

Drukarnia: Ant. Koberger

Data publikacji: 1483 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Presens liber aprobatus est ex decreto Gelassii pape et per me Andream Wietfeldt comparatus pro […], XV/XVI w. [RP - Andrzej Wietfeldt]; 2. "Hunc librum donavit… R.p.d. Nicolaus Epus Culmen. Pro novo Conventu Lubauiensi Fratrum Minorum de Observantia anno domini mccccciii et devotus lector oret pro anima eiusdem" - bp. Mikołaj Chrapicki. [pod zapiską dopisek inną ręką:] Iste est Nicolai epis. Cul. mpria. [RP - Mikołaj Chrapicki]; 3. Loci lubauiensis - XVI w.

Sygnatury historyczne: C. 64/28.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 759