Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Praeciptorium divinae legis

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Hollen, Gotschalcus

Tytuł/tytuły: Praeciptorium divinae legis

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Norymberga

Drukarnia: Ant. Koberger

Data publikacji: 1497 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bernardyni - Lubawa.

Sygnatury historyczne: Cb 20.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: Qu. 273