Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Homylias hoc est conciones poulares sanctissimorum ecclesiae doctorum Hieronymi, Ambrosii, Augustini, Gregorii, Grigenis, Ioannis Chrisostomi, Będę Presbyteri, Maximi episcope et aliorum

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Homylias hoc est conciones poulares sanctissimorum ecclesiae doctorum Hieronymi, Ambrosii, Augustini, Gregorii, Grigenis, Ioannis Chrisostomi, Będę Presbyteri, Maximi episcope et aliorum

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: per. Io. Frobenium

Data publikacji: 1516 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Loci lubauiensis Fratrum Minorum.

Uwagi:

Współoprawne z: 740 adl., F.741 adl.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie