Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Apparatus super libros Decretalium. Ed. Andreas Hartmani. Cum Repertorio Baldi de Ubaldis

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Innocentius IV, papa

Tytuł/tytuły: Apparatus super libros Decretalium. Ed. Andreas Hartmani. Cum Repertorio Baldi de Ubaldis

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Strasburg

Drukarnia: Henr. Eggenstein

Data publikacji: 1478 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pro loco lubauiensi.

Sygnatury historyczne: C. 4.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 853