Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Sententiarum libri IV, cum Conclusionibus Henrici de Gorichen, Concordantiis Bibliae ac Canonum, Problematibus s. Thomae Articulisque Parisiensibus

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: Petrus Lombardus

Tytuł/tytuły: Sententiarum libri IV, cum Conclusionibus Henrici de Gorichen, Concordantiis Bibliae ac Canonum, Problematibus s. Thomae Articulisque Parisiensibus

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Bazylea

Drukarnia: Nic. Kessler

Data publikacji: 1498 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Hunc librum donavit… R.p.d. Nicolaus Epus Culmen. Pro novo Conventu Lubauiensi Fratrum Minorum de Observantia anno domini mccccciii et devotus lector oret pro anima eiusdem" - bp. Mikołaj Chrapicki. [pod zapiską dopisek inną ręką:] Iste est Nicolai epis. Cul. mpria. [RP - Mikołaj Chrapicki]; 2. Bernardyni - Lubawa.

Sygnatury historyczne: C. 29.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 455