Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Psalterium. Lat. Ed. Bruno ep. Herbipolensis

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: inkunabuł

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Psalterium. Lat. Ed. Bruno ep. Herbipolensis

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Würzburg

Drukarnia: Ge. Reyser

Data publikacji: 1489 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Hunc librum donavit… R.p.d. Nicolaus Epus Culmen. Pro novo Conventu Lubauiensi Fratrum Minorum de Observantia anno domini mccccciii et devotus lector oret pro anima eiusdem" - bp. Mikołaj Chrapicki [RP - Mikołaj Chrapicki]; 2. Bernardyni - Lubawa.

Uwagi:

Druk powstał przed podanym rokiem.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Sygnatura obecna: F. 409.