Druk:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lubawa (św. Jan Chrzciciel), Puncta de ecclesia

Wprowadzono: 27.03.2014 22:17 | Ost. aktualizacja: 27.03.2014 22:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: starodruk

Autor / autorzy: a. n.

Tytuł/tytuły: Puncta de ecclesia

Tom/część: 1

Miejsce wydania: Lipsk

Drukarnia: Wolf. Stoeckel

Data publikacji: 1514 r.

Język: łacina

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Loci lubauiensis sum.

Sygnatury historyczne: Cb. 109

Uwagi:

Współoprawne z: F. 416 adl.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie